ARBOL BDO w gabinecie medycyny estetycznej

BDO w gabinecie medycyny estetycznej

Odpady

Gabinet medycyny estetycznej z racji swojej działalności jest wytwórcą odpadów innych niż komunalne.

W gabinecie medycyny estetycznej w trakcie wykonywania zabiegów dochodzi do powstania odpadów
kwalifikowanych jako odpady medyczne. Oznacza to, że jesteś wytwórcą odpadów w myśl przepisów ustawy o odpadach.

Jeśli prowadzisz gabinet medycyny estetycznej masz obowiązek rejestracji w BDO.

Wymienione poniżej rodzaje odpadów wskazane dla gabinetów medycyny estetycznej należy traktować wyłącznie jako ogólną propozycję. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej mogą być to również inne kody odpadów.

Przykładowe rodzaje wytwarzanych odpadów

07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 12
18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z
wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu,
pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

W gabinecie medycyny estetycznej wykonujesz różne zabiegi pielęgnacyjne, do wykonania których niezbędne są narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, jak np. strzykawki czy skalpele a także pozostałości po substancjach chemicznych. Narzędzia te klasyfikowane są jako odpady medyczne.

ARBOL BDO w gabinecie medycyny estetycznej

Odpady medyczne

W myśl przepisów ustawy o odpadach, odpady medyczne to:

„odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.”

W myśl zapisów Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów określony został katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady, w zależności od źródła ich powstawania, podzielone zostały na grupy.

Zobacz rownież:  Gabinet lekarski w KOBIZE

Interesująca nas grupa 18 to odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18;

Grupy dzielą się na podgrupy i rodzaje, a każdy rodzaj posiada swój kod.

Odpowiednim dla gabinetu medycyny estetycznej jest kod: 18 01 03*, przy którym znajdujemy zapis:

„Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.”

Odpady o kodzie 18 01 03* stanowią grupę odpadów zakaźnych. Gwiazdka oznacza, że odpady są niebezpieczne.

Do odpadów o kodzie 18 01 03* zaliczamy igły, chusteczki, podkłady. W trakcie np. zabiegu powiększania ust dochodzi do przerwania ciągłości tkanki a nakłucia powodują delikatne krwawienie. Krew i osocze są usuwana jest przez Kosmetologa za pomocą papierowych podkładów czy ręczników. Waciki, ręczniczki z krwią czy też igły są odpadami niosącymi ryzyko zakażenia, przez co są uznawane za niebezpieczne.

Zużyte środki ochrony osobistej, tkaniny jednorazowego użytku należy traktować jako odpady medyczne, a folię, która została użyta do zabezpieczenia stanowiska pracy, jako odpad niebezpieczny. Na stronie Ministerstwa Rozwoju znajdziemy informację, że odpady te mają być umieszczane w czerwonym foliowym worku, tak jak odpady medyczne zakaźne.

ARBOL BDO w gabinecie medycyny estetycznej

Pamiętaj! BDO to nie tylko odpady.

Opakowania

PAMIĘTAJ!

Jeżeli prowadząc gabinet medycyny estetycznej importujesz do sprzedaży kosmetyki a może wytwarzasz kosmetyki i sprzedajesz je pod swoją marką to w myśl przepisów prawa jesteś podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek, i tym samym masz ustawowy obowiązek rejestracji w BDO.

Pamiętaj! Opakowanie to np. torba papierowa, w którym oferujesz kosmetyki na sprzedaż.

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, musi pamiętać o dwóch opłatach:

  • Opłata rejestrowa BDO wynosi 100,00 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300,00 zł dla pozostałych przedsiębiorców.
  • Opłata roczna wynosi tyle samo, co opłata rejestrowa (odpowiednio 100,00 zł lub 300,00 zł).
Zobacz rownież:  Sklep internetowy w BDO

Opłaty rocznej nie płacisz w tym samym roku, w którym zapłaciłeś opłatę rejestrową.

Wprowadzanie opakowań na rynek naszego kraju wiąże się z wniesieniem opłaty produktowej Zachęcam do zapoznania się z tym wpisem na naszej stronie.

ARBOL BDO w gabinecie medycyny estetycznej

Reklamówki

Jesli w swoim salonie wydajesz klientowi np. kosmetyki i dodatkowo pakujesz je w reklamówkę, masz do spełnienia kolejne obowiązki. Na ten temat pojawił się na naszej stronie odrębny wpis. Zachęcam do lektury.

Podsumowanie

1. Uzyskaj wpis do rejestru BDO

2. Gospodaruj wytworzonymi przez siebie odpadami (tj. odpowiednio przechowuj, przekazuj odpowiedniemu odbiorcy odpadów medycznych)

3. Przekazuj odpady w systemie BDO

4. Złóż roczne sprawozdanie

5. Jeśli wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach prowadź na bieżąco rzetelną ewidencję masie opakowań

6. Wnieś opłatę rejestrową

7. Zapewnij recykling odpadów opakowaniowych

8. Prowadź publiczne kampanie edukacyjne

9. Uiszczaj roczną opłatę

10. Umieszczaj numer BDO na dokumentach

WAŻNE!

Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

Obowiązków dla Gabinetów medycyny estetycznej w zakresie BDO jest sporo, a kary są wysokie.

Nie lekceważ!

Ty jesteś specjalistą w swojej branży, My jesteśmy specjalistami w BDO

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.