Skrót „BDO” najczęściej tłumaczymy jako „baza danych o odpadach”. Takie rozumienie pozwala nam zrozumieć czym jest samo BDO, jednak jego znaczenie wynikające z przepisów prawa jest inne. W myśl ustawy o odpadach BDO to „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.

BDO jest zatem nie tylko bazą danych o odpadach, ale także o produktach i opakowaniach. Warto zauważyć, że w rejestrze BDO poza wytwórcami odpadów powinny znaleźć się także podmioty, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach czy też same opakowania. 

Sprawdź nasze inne usługi: