Kogo dotyczy

Kiedy wymagana jest aktualizacja: wytworzenie nowego rodzaju odpadu, transport nowych rodzajów odpadów, zmiany danych teleadresowych Firmy, nowe miejsce prowadzenia działalności, zmiana profilu działalności, zmiana organizacji odzysku.

Do 24 maja 2023 roku Przedsiębiorca majacy nadany numer BDO, winien dokonać aktualizacji wpisu zgodnie z Dyrektywą SUP. Aktualizacja wniosku dotyczy:

 • Przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, handlu hurtowego, gastronomię, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • Przedsiębiorców pakujących i oferujacych za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, hurtowego, jednostki gastronomiczne, napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Sankcje karne

Za brak wniosku o wpis do rejestru/ o zmianę wpisu do rejestru/ wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym: kara aresztu albo kara grzywny.

Termin wypełnienia obowiązku

30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana

ARBOL Aktualizacja BDO BDO

Zakres usługi

 • Analiza zakresu działalności Państwa Firmy,
 • Kompleksowa pomoc w sprawdzeniu poprawności złożonego wniosku rejestracyjnego do BDO,
 • Analiza celem weryfikacji zakresu aktualizacyjnego,
 • Ustalenie właściwych kodów odpadów,
 • Aktualizacja danych w systemie BDO,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

250,00 zł netto+ VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu wniosku Aktualizacja BDO otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak zaktualizować dane w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: