W obszarze zarządzania odpadami istotnym zadaniem dla każdego przedsiębiorcy jest skrupulatne prowadzenie ewidencji odpadów BDO. Skrót ten odnosi się do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli systemu stworzonego i zarządzanego przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jest to elektroniczna platforma służąca do rejestrowania i monitorowania przepływu odpadów w Polsce. Celem BDO jest zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania odpadami oraz zapobieganie nielegalnym praktykom w tej dziedzinie.  

W BDO rejestrowane są różne rodzaje informacji, takie jak rodzaj, ilość i przeznaczenie odpadów, a także dane o podmiotach zajmujących się ich przetwarzaniem. Rejestr ten jest obowiązkowy dla przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych, które produkują odpady czy prowadzą działalność w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Ewidencja odpadów BDO polega na elektronicznym dokumentowaniu wszystkich czynności związanych z odpadami, Ewidencję odpadów prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.  Wszystko to odbywa się w specjalnym systemie, do którego mają dostęp wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji swojej firmy w systemie BDO. Skrupulatne prowadzenie ewidencji BDO przez firmy i organizacje ma na celu umożliwić również organom nadzoru (np. inspekcji ochrony środowiska)  efektywną kontrolę nad gospodarką odpadami, co w założeniu ma przyczynić się do zwiększenia poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego. Pamiętaj, Twoja ewidencja odpadów musi być prowadzona na bieżąco. 

Ewidencja w BDO jest obowiązkowa dla określonych grup podmiotów działających w sektorze gospodarki odpadami w Polsce. Oto kto musi prowadzić ewidencję w systemie BDO:

 1. Wytwórca odpadów: wszystkie firmy i instytucje, które wytwarzają odpady, zwłaszcza jeśli są to odpady niebezpieczne lub inne w dużych ilościach.
 2. Przetwarzający odpadów: podmioty zajmujące się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, w tym zakłady recyklingu, kompostownie, spalarnie odpadów itp.
 3. Posiadacze odpadów: organizacje lub osoby, które gromadzą, magazynują odpady, na przykład na terenie swojej działalności gospodarczej.
 4. Importerzy i eksporterzy odpadów: firmy zajmujące się handlem międzynarodowym odpadami, zarówno ich importem, jak i eksportem z Polski.
 5. Inni producenci: w niektórych przypadkach producenci określonych produktów, które po zużyciu stają się odpadami, mogą być zobowiązani do prowadzenia ewidencji w BDO.
ARBOL Ewidencja BDO BDO

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każdy z przedsiębiorców jest zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji. Zwolnieni z tego obowiązku są m.in. wytwórcy odpadów, którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych, jak również ci, którzy wytworzyli nie więcej niż 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne. Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są również ci, którzy realizują jedynie usługę transportu odpadów, a także dysponują powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane jako nawóz. Wskazane podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów w BDO. Oznacza ona, że podmiot uprawniony nie jest zobowiązany do wystawiania karty ewidencji odpadów. Uproszczona ewidencja nie zwalnia jednak z obowiązku składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach do Marszałka Województwa. 

Prowadzenie ewidencji BDO polega na zakładaniu KEO (karty ewidencji odpadów) dla każdego rodzaju odpadu i dla każdego miejsca prowadzonej działalności. Musi to być robione osobno na każdy rok kalendarzowy. Zawartość KEO musi być na bieżąco uaktualniana, a wpisy powinny być dokonywane w jak najkrótszym możliwym terminie, żeby uniknąć zbędnej zwłoki.

Za niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów grożą surowe konsekwencje. Podobnie jest z prowadzeniem jej w sposób nieterminowy bądź niezgodny ze stanem rzeczywistym. Kara administracyjna za takie przewinienia wynosi od 1000 zł, aż do 1 mln zł.

Zakres usługi

 • Utworzenie w BDO Kart Ewidencji Odpadów (KEO),
 • Ewidencja KPO do KEO, według kodów odpadów,
 • Tabela ewidencji odpadów w pliku PDF,
 • Usługa świadczona w 100% online.

Koszt usługi

Od 180,00 zł netto + VAT*

* Kwota jest zależna od ilości KPO dla danego kodu odpadu.

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak zarejestrować się w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Zastanawiasz się, jak prowadzić ewidencję BDO? Nie wiesz, jak się za to zabrać i od czego zacząć? Oferujemy pełne wsparcie w zakresie prowadzenia ewidencji w firmie. Nasze usługi, które są w 100% dostępne online, obejmują m.in. utworzenie w BDO Kart Ewidencji Odpadów (KEO), prowadzenie ewidencji KPO do KEO oraz przygotowanie tabeli ewidencji odpadów w pliku PDF. Opłaty za naszą obsługę zaczynają się od 180,00 zł netto + VAT i są uzależnione od ilości KPO dla danego kodu odpadu.

Prowadzenie ewidencji odpadów BDO w ramach działalności swojej firmy może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowane, ale z naszą pomocą stanie się łatwe i przejrzyste. Jako przedsiębiorca, możesz zlecić nam reprezentowanie Twojej firmy przed organami urzędowymi. Po otrzymaniu od nas maila z wygenerowanym pełnomocnictwem wystarczy podpisać je profilem zaufanym.

Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na pełne wsparcie w procesie prowadzenia ewidencji odpadów w BDO. Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie całego kraju i świadczymy nasze usługi online, co daje Ci możliwość skorzystania z nich bez konieczności wychodzenia z domu czy biura. Co więcej, uiszczenie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo leży po naszej stronie i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Pamiętaj, że prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów w firmie jest nie tylko obowiązkiem, ale i sposobem na pokazanie troski o środowisko naturalne. Nasza doświadczona ekipa jest gotowa pomóc Ci wypełnić te obowiązki z najwyższą starannością i profesjonalizmem.