Kartę przekazania odpadów sporządza przed rozpoczęciem transportu posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów. 

KPO jest dokumentem, który potwierdza zmianę właściciela odpadów, ale pełni także rolę dokumentu transportowego.

Karta przekazania odpadów może być wystawiana tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Zakres usługi

 • Planowanie KPO,
 • Generowanie KPO,
 • Zatwierdzanie KPO,
 • Korygowanie KPO,
 • Operowanie statusami KPO.

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Koszt usługi

9,00 zł netto za każdą KPO

Nie wiesz, jak zarejestrować się w BDO

  • Arbol jest do Twojej dyspozycji
  • Działamy na terenie całego kraju
  • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: