BDO, czyli Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to polski system informatyczny stworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, m.in. w celu monitorowania przepływu odpadów w kraju. Rejestr umożliwia gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia elektroniczną realizację obowiązków, od rejestracji aż po sprawozdawczość. BDO to obowiązkowa rejestracja dla przedsiębiorców, którzy produkują, przetwarzają, odzyskują, magazynują, transportują lub unieszkodliwiają odpady. Rejestracja BDO ma na celu zwiększenie przejrzystości i kontroli nad gospodarką odpadami w Polsce, a także przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi odpadami. Każdy podmiot gospodarczy działający w branży odpadowej musi zarejestrować się w systemie BDO i otrzymać indywidualny numer rejestrowy, który jest następnie wykorzystywany w dokumentacji odpadowej.

Kompleksowa pomoc przy rejestracji BDO

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym procesie, to świetnie trafiłeś! Sprawnie przeprowadzimy Cię przez rejestrację w BDO krok po kroku i dopilnujemy, by wszystkie formalności zostały załatwione w odpowiedni sposób. Zastanawiasz się, czy rejestracja BDO jest obowiązkowa dla Twojej firmy? Wymóg ten dotyczy:

 • wprowadzających produkty w opakowaniach (np. posiłki na wynos),
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, handlu hurtowego, gastronomię, w których oferowane są produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • przedsiębiorców pakujących i oferujących za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, hurtowego, jednostki gastronomiczne, napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • producentów opakowań,
 • wytwórców odpadów innych niż komunalne,
 • rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 75 ha,
 • wszystkich sklepów internetowych,
 • sprzedawców online, np. na allegro,
 • sprzedających i przetwarzających odpady,
 • transportujących odpady,
 • przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu hurtowego i detalicznego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 • przywożących z zagranicy puste opakowania, wywożących zagranicę puste opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • producentów i sprowadzających z zagranicy oleje, preparaty smarowe, opony, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji BDO?

Jednak nie każdy musi dokonać rejestracji do BDO. Zwolnione są osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich, transportujący wytworzone przez siebie odpady.

ARBOL Rejestracja BDO BDO
ARBOL Rejestracja BDO BDO

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadanego wpisu do rejestru grozi administracyjna kara pieniężna od 5 000,00 zł do 1 000 000,00 zł

Wpis do rejestru BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności. Po złożeniu poprawnego i kompletnego wniosku o rejestrację bdo marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wpisanie do rejestru.

Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

W ramach oferowanych przez nas usług zajmiemy się sprawdzeniem, czy Twoja Firma podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w BDO, ustaleniem właściwych kodów odpadów oraz przeprowadzimy rejestrację BDO online w imieniu Twojej firmy lub organizacji. Nasza usługa świadczona jest w 100% elektronicznie – z krótkim terminem realizacji.

Jako pełnomocnik reprezentujemy firmę przed urzędem i zajmujemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat z Twojej strony. Po złożeniu wniosku o rejestrację BDO otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności oraz szanujemy czas i pieniądze naszych klientów.

Dla wygody klienta rejestracja BDO online odbywa się za pośrednictwem wygenerowanego przez nas pełnomocnictwa, które podpiszesz profilem zaufanym, lub podpisem kwalifikowanym. Dopniesz wszystkie formalności w banalny sposób! Poniżej szczegółowe informacje w przystępnej formie.

Zakres usługi

 • sprawdzenie, czy firma podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w BDO,
 • ustalenie właściwych kodów odpadów,
 • rejestracja Twojej firmy lub organizacji,
 • usługa świadczona w 100% online,
 • krótki termin realizacji.

Koszt usługi

380,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy firmę przed urzędem,
 • otrzymujesz maila z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym, lub podpisem kwalifikowanym,
 • zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • prosimy o dodanie naszego przedstawiciela do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • po złożeniu wniosku Rejestracja BDO otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak zarejestrować się w BDO

 • Jesteśmy do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju 
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: