Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzącego:
– jednostkę handlu detalicznego
– jednostkę handlu hurtowego 
– jednostkę gastronomiczną

w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty.

Przedsiębiorcy pakującego i oferującego – za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami.

Zwolnienia z obowiązku

Ustawodawca nie wprowadził zwolnień.

Sankcje karne

Kara grzywny lub administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 000 złotych do nawet 1 000 000 złotych.

Ważne

W okresie od 24 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku powinieneś prowadzić ewidencję. Na jej podstawie przygotujemy sprawozdanie. Tylko rzetelnie prowadzona ewidencja pozwoli na prawidłowe wywiązanie się z Twoich obowiązków związanych z Dyrektywą Single Use Plastics (SUP).

Jeśli nie wiesz, jak zacząć prowadzić ewidencję opakowań skontaktuj się z nami.

Termin wypełnienia obowiązku

Do 15 marca za rok poprzedni.
Pierwsze sprawozdanie składamy do 15 marca 2024 roku za okres od 24.05.2023 do 31.12.2023.

Zakres usługi

 • Kompleksowa pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
 • Wypełnienie sprawozdanie w systemie BDO,
 • Przygotowanie jednego sprawozdania,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

280,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: