Kogo dotyczy

 • Wprowadzających do obrotu produkty (opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego)
 • Organizacji odzysku
 • Wprowadzających pojazdy
 • Wprowadzających baterie lub akumulatory
 • Wprowadzających opakowania oraz eksportujących opakowania
 • Wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujących i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • Organizacji odzysku opakowań
 • Prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego
 • Prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których oferowane są objęte opłatą opakowania będące produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego
 • Prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których oferowane są napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w objęte opłatą opakowania będące produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego
 • Pakujących i oferujących za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w objętych opłatą opakowaniach będących produktem jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 • Wprowadzających sprzęt, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Autoryzowanych przedstawicielu wyznaczonych przez producenta produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych
 • Wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne
ARBOL Sprawozdawczość BDO opakowania BDO
ARBOL Sprawozdawczość BDO opakowania BDO

Sankcje karne

Kara grzywny lub administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 000 złotych do nawet 1 000 000 złotych.

Ważne

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami nie jest związane z ewidencją odpadów. 
Dotyczy ono tylko produktów i opakowań
W przypadku prowadzenia działalności w zakresie udostępniania toreb na zakupy z tworzywa sztucznego lub udostępniania produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzywa sztucznego na terenie więcej niż jednego województwa należy wysłać oddzielne sprawozdanie do każdego z właściwych marszałków województwa
Podmioty mają obowiązek przechowywania dokumentów stanowiących podstawę rocznego sprawozdania przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Termin wypełnienia obowiązku

Do 15 marca za rok poprzedni.

Zakres usługi

 • Kompleksowa pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO,
 • Wypełnienie sprawozdanie w systemie BDO,
 • Przygotowanie jednego sprawozdania,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

280,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: