Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzącego:
– jednostkę handlu detalicznego
– jednostkę handlu hurtowego 
– w której oferujesz swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego (reklamówki) przeznaczone do pakowania produktów oferowanych przez twoją firmę

Zwolnienia z obowiązku

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15μm, które wymagane są ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. 

Sankcje karne

Kara grzywny lub administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 000 złotych do nawet 1 000 000 złotych.

Ważne

Masz ustawowy obowiązek pobrać opłatę recyklingową od nabywcy reklamówki. 
Stawka opłaty wynosi 0,20 zł za 1 sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek marszałka województwa w terminie do 15 miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.  
Jeśli nie wiesz, jak zacząć prowadzić ewidencję reklamówek skontaktuj się z nami.

Termin wypełnienia obowiązku

Do 15 marca za rok poprzedni

Zakres usługi

 • Kompleksowa pomoc w wypełnieniu rocznego sprawozdania do BDO REKLAMÓWKI,
 • Wypełnienie sprawozdanie w systemie BDO,
 • Przygotowanie jednego sprawozdania,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

280,00 zł netto
+ VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wypełnić sprawozdanie w BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online