Kogo dotyczy

Gdy podmiot trwale zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obowiązkiem wpisu do BDO, W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela.

Zwolnienia z obowiązku

Jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następuje zakończenie jakiegoś z jej zakresów składamy wniosek AKTUALIZACJA BDO.
Jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następuje zaprzestanie jej prowadzenia w sposób trwały, ale wyłącznie w jednym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej dokonujemy dezaktywacji miejsca prowadzonej działalności.

Sankcje karne

Za brak wniosku o wpis do rejestru/ o zmianę wpisu do rejestru/ wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym: kara aresztu albo kara grzywny.

Ważne

Marszałek Województwa dokonuje wykreślenia z BDO w drodze decyzji.
Opłatę za wykreślenie w wysokości 10 zł należy wpłacić na rachunek bankowy odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Termin wypełnienia obowiązku

14 dni od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności na złożenie wniosku o wykreślenie z BDO

ARBOL Wykreślenie BDO BDO

Zakres usługi

 • Analiza zasadności wykreślenia z BDO,
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie z BDO,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

250,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Prosimy o dodanie naszego przedstawiciela, do Twojego konta BDO jako użytkownika (pomożemy z tym krokiem),
 • Po złożeniu wniosku Wykreślenie z BDO otrzymasz od nas drogą elektroniczną Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak wykreślić Firmę BDO

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online

Sprawdź nasze inne usługi: