Planujesz inwestycję, która będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 

Nie wiesz, jak przygotować niezbędne załączniki do wniosku o jej wydanie? 

Opowiesz nam o swoim zamiarze inwestycyjnym, a my zajmiemy się resztą.

Opracujemy dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także wystąpimy z wnioskiem jako pełnomocnik, tym samym będziemy reprezentować Was przed Urzędem.

Usługa KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA obejmuje

 • Sprawdzenie czy planowana inwestycja wymaga opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia czy raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko,
 • Ustalenie szczegółów dotyczących planowanej inwestycji,
 • Przygotowanie dokumentu KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA,
 • Złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta/Gminy.

Jak wygląda proces KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Występujemy jako pełnomocnik Firmy/Osoby Fizycznej, tym samym reprezentujemy Was przed Urzędem,
 • Otrzymasz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym, lub własnoręcznym podpisem i odeślesz na nasz adres, 
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat z Państwa strony,
 • Dokonamy szczegółowej lustracji w miejscu planowanej inwestycji,
 • Przygotujemy KIP (Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem,
 • Przygotowujemy wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami i złożymy go w odpowiednim Urzędzie Miasta/Gminy,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
 • Na Państwa życzenie możemy przygotować tylko Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, a Wy Państwo osobiście złożycie wniosek w odpowiednim Urzędzie i wniesiecie opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Możecie Państwo liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Koszt usługi

Wycena indywidualna w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia.