Planujesz inwestycję, która będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 

Nie wiesz, jak przygotować niezbędne załączniki do wniosku o jej wydanie? 

Opowiesz nam o swoim zamiarze inwestycyjnym, a my zajmiemy się resztą.

Opracujemy dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także wystąpimy z wnioskiem jako pełnomocnik, tym samym będziemy reprezentować Was przed Urzędem.

Usługa RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO obejmuje

  • Sprawdzenie czy planowana inwestycja wymaga opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia czy raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko,
  • Ustalenie szczegółów dotyczących planowanej inwestycji,
  • Przygotowanie dokumentu RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
  • Złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta/Gminy lub przekazanie dokumentu w formie papierowej i elektronicznej na wskazany przez Państwa adres.

Jak wygląda proces RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  • Dokonamy szczegółowej lustracji w miejscu planowanej inwestycji,
  • Przygotujemy Raport zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem,
  • Przygotowujemy wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami i złożymy go w odpowiednim Urzędzie Miasta/Gminy,
  • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
  • Na Państwa życzenie możemy przygotować tylko Raport Oddziaływania na Środowisko, a Wy Państwo osobiście złożycie wniosek w odpowiednim Urzędzie i wniesiecie opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Możecie Państwo liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Koszt usługi

Wycena indywidualna w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia.