ARBOL Dyrektywa SUP od A do ...

Dyrektywa SUP od A do …

To nie jest łatwe zadanie w kilku zdaniach opowiedzieć Wam o Dyrektywie SUP, o tym czy dany produkt podlega pod przepisy prawa w tym zakresie, czy też nie. Spróbujemy podjąć to wyzwanie i według najlepszej wiedzy, jaką posiadamy opisać SUP od A do …, do pewnego tylko momentu. W tym artykule dowiesz się głównie o produktach jednorazowego użytku podlegajacych pod SUP w gastro

Produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Zacznijmy od tego czym jest produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych– chodzi o produkt w całości lub w części wykonany z tworzywa sztucznego oraz który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani też wprowadzony do obrotu, aby osiągnąć w ramach jego cyklu życia wielokrotne użycie poprzez zwrócenie go celem powtórnego napełnienia lub użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony.

Zawartość tworzyw sztucznych w produktach jednorazowego użytku

W dyrektywie SUP nie przewidziano progu de minimis dotyczącego zawartości tworzyw sztucznych w produkcie jednorazowego użytku.

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wskazane w załączniku do dyrektywy SUP wchodzą w zakres jej stosowania, wtedy gdy są w całości lub jedynie w części wykonane z tworzyw sztucznych. I to jest bardzo ważny zapis.

Wśród wielu opakowań dostępnych na rynku bardzo często spotykamy te, wyglądem niczym nie przypominające tworzywa sztucznego. Kubki do kawy, kubeczki do lodów, miseczki na zupę, pojemniki na sałatkę pięknie wyglądające na eco, wcale takimi nie są.

A więc czym są?

Produkty wielomateriałowe

Jeśli powłoka lub tez wykładzina z tworzywa sztucznego zastosowana została na powierzchni papieru lub kartonu badź też innego materiału, aby zapewnić ochronę przed wodą, tłuszczem, produkt taki uznawany jest za produkt wielomateriałowy składający się z więcej niż jednego materiału, z których jeden z nich jest tworzywem sztucznym.

Zobacz rownież:  Przykłady Opakowań

Czym jest jednorazowy użytek

Jeśli dany produkt nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną rotację.

Co to właściwie oznacza? Podam Tobie przykład

Kawka na wynos. Co dzieje się z kubeczkiem

Kupiłeś pyszną kawkę w kubeczku jednorazowego użytku. Delektujesz się smakiem. Kawka się kończy.

Co robisz z kubeczkiem?

Wyrzucasz.

Dlaczego?

Bo kubeczek stał się odpadem. Nie wykorzystasz go przecież ponownie, aby kupić kolejną kawkę za 3 godzinki. To jest istota jednorazowości. Kubeczek ten nie jest produktem, który został zaprojektowany, przeznaczony i wprowadzony do obrotu do wielokrotnego użytku. Kubek ten nie jest bowiem przeznaczony do wielokrotnego użycia przed jego ostatecznym unieszkodliwieniem bez utraty jego funkcjonalności, możliwości fizycznych czy też jakości. Nie ma możliwości wyczyszczenia kubeczka, jego naprawy, aby umożliwić kubeczkowi wielokrotne stosowanie do tego samego celu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

ARBOL Dyrektywa SUP od A do ...

Możliwość powtórnego napełnienia i ponownego użycia produktu

W myśl zapisów art. 3 pkt 2 dyrektywy produkt jednorazowego użytku to produkt, który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną rotację poprzez:
— zwrócenie go do producenta w celu powtórnego napełnienia, lub
— ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony.

Kubeczka jednorazowego użytku po wypitej wcześniej kawce nie zwrócisz do kawiarenki, w której kupiłeś kawkę, aby ponownie go napełnić. Po prostu wypijasz kawę i wyrzucasz. Właśnie wspomniany kubek nie funkcjonuje w obrocie aby osiagnąć w ramach swojego zycia wielokrotną rotację.

ZAPAMIĘTAJ

Pojemniki na żywność stosowane do przechowywania żywności spełniające wymogi określone
w dyrektywie, a o których mowa powyżej, sprzedawane puste i bez zamiaru napełnienia ich w punkcie sprzedaży, również są objęte zakresem stosowania dyrektywy. Zapis ten dotyczy oferowanych w pukcie sprzedaży hurtowej i detalicznej pojemników na żywność np. lunchbox-ów czy często kupowanych kubków na imprezy plenerowe.

ARBOL Dyrektywa SUP od A do ...

Pojemniki na żywność

„Pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która:
a) jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu albo na wynos,
b) jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, oraz
c) jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia,
z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.”

Aby dany pojemnik na żywność zaliczony został do stosowania dyrektywy, musi spełniać wszystkie
trzy kryteria,wskazane powyżej, które mają zastosowanie do żywności w pojemnikach.

Zobacz rownież:  BDO w warsztacie samochodowy

Kryteria wraz z przykładami

Pojemnik na żywność wykonany z tworzyw sztucznych zawierający porcję gorącego posiłku

Zastanów się czy ten przykład spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Jeśli Twoja odpowiedź we wszystkich pięciu kryteriach brzmi TAK to fantastycznie sobie poradziłeś. Pojemnik na żywność wykonany z tworzyw sztucznych zawierajacy porcję gorącego posiłku podlega pod dyrektywę SUP.

Co to oznacza dla Ciebie?

  1. Od 24 maja 2023 prowadzisz ewidencję nabytych oraz wydanych pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych
  2. Dokonujesz aktualizacji wpisu w BDO
  3. Składasz sprawozdanie za rok 2023
  4. Od 1 stycznia 2024 roku pobierasz opłatę konsumencką od pojemnika

Pojemnik na żywność wykonany z kartonu z wykładziną lub powłoką z tworzywa sztucznego, przeznaczony do umieszczania w nim gorącego lub zimnego posiłku

A ten przykład jest dla Ciebie zrozumiały? Wskazany pojemnik jest w części wykonany z tworzyw sztucznych, ponadto spełnia kryteria jednorazowości, a także kryteria dotyczące konkretnego produktu, a zatem podlega pod dyrektywę SUP.

Pojemnik na żywność z tworzywa sztucznego zawierający mrożony posiłek

A ten przykład?

Ten pojemnik nie jest objety Dyrektywą SUP. Wiesz dlaczego? Ten produkt nie jest gotowy do spożycia bez dalszej obróbki, nie jest również przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przykładów można mnożyć. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie pomożemy.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.