ARBOL BDO w gastronomii

BDO w gastronomii

Lokal gastronomiczny może wytwarzać odpady, może również wprowadzać produkty w opakowaniach, pakować zamówienie do reklamówki. Może trakże oferować odbiorcy końcowemu towar w pojemniku lub kubku w opakowaniu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. W zakresie BDO w branży gastronomicznej istnieją cztery obszary.

ARBOL BDO w gastronomii

Odpady

O ile w przypadku wytwarzania odpadów można skorzystać ze zwolnienia z rejestracji w BDO, prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań w systemie, o tyle w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w BDO.

Opakowania

PAMIĘTAJ!

Wydanie nawet jednego posiłku na wynos jest wprowadzeniem produktu w opakowaniu, za które należy złożyć roczne sprawozdanie oraz zapłacić opłatę produktową.

Pamiętaj! Opakowanie to np. pudełko do pizzy, pojemnik, w którym oferujesz deser, kubek do kawy i wiele wiele innych. Nie wiem czy wiesz, ale opakowaniem jest również taśma klejaca.

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, musi pamiętać o dwóch opłatach:

  • Opłata rejestrowa BDO wynosi 100,00 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300,00 zł dla pozostałych przedsiębiorców.
  • Opłata roczna wynosi tyle samo, co opłata rejestrowa (odpowiednio 100,00 zł lub 300,00 zł).

Opłaty rocznej nie płacisz w tym samym roku, w którym zapłaciłeś opłatę rejestrową.

Wprowadzanie opakowań na rynek naszego kraju wiąże się z wniesieniem opłaty produktowej Zachęcam do zapoznania się z tym wpisem na naszej stronie.

Reklamówki

Jesli w swoim lokalu wydajesz klientowi np. danie na wynos zapakowane w reklamówkę, masz do spełnienia kolejne obowiązki. Na ten temat pojawił się na naszej stronie odrębny wpis. Zachęcam do lektury.

Jednorazowe tworzywa sztuczne. Dyrektywa SUP

Od 24 maja 2023 roku dla gastronomii pojawił się kolejny obowiązek. Wynika on z zapisów ustawy Anty-Plastikowej i dotyczy wprowadzania kubków i pojemników z tworzyw sztucznych.

Zobacz rownież:  Zakazane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Kawka na wynos

Idziesz na spacer i kupujszej kawkę. Kawę oferuje Przedsiębiorca w kubeczku z żółwikiem. W tym przypadku sprzedawcę obowiązuje Dyrektywa SUP.

Kawka w tym kubeczku to żywność przeznaczona do bezpośredniego spożycia z kubeczka, i w tym przypadku od 1 stycznia 2024 roku konieczne będzie pobieranie opłaty od nabywców tych produktów.

Deserek w kubeczku

W restauracji Przedsiębiorca proponuje deserki w kubeczkach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego o pojemności 100 ml. W tym przypadku restaurację obowiązuje Dyrektywa SUP.

Deserek w tym kubeczku to żywność przeznaczona do bezpośredniego spożycia z pojemnika, i w tym przypadku od 1 stycznia 2024 roku konieczne będzie pobieranie opłaty od nabywców tych produktów.

Kubeczki z biopolimerem (polimery PLA)

Kubki papierowe z biopolimerem pochodzenia naturalnego czyli z zasobów odnawialnych. W określonych warunkach kubki zawierające ten rodzaj PLA ulegają biodegradacji i są kompostowalne w instalacjach przemysłowych. Pytanie czy taki kubeczek podlega pod dyrektywę SUP?

Polimery PLA pozyskiwane są z roślin – najczęściej ze skrobi kukurydzianej. Jako takie nie występują oczywiście naturalnie w przyrodzie, tylko wymagają modyfikacji chemicznej. Mając to na uwadze należy uznać je za tworzywa sztuczne. A więc kubki papierowe zawierające warstwę z biotworzyw uznawane są, w świetle przepisów prawa, za kubki z tworzywa sztucznego.

Rodzaje produktów, od których będzie pobierana od 1 stycznia 2024 roku opłata:

  1. Kubki na napoje, wraz z ich pokrywkami i wieczkami.
  2. Pojemniki na żywność, w tym pudełka z pokrywkami lub bez, przeznaczone do umieszczania żywności, która:
    a) jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
    b) zazwyczaj spożywana jest bezpośrednio z pojemnika,
    c) jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzenie, gotowanie czy podgrzewanie.

Wysokośc opłaty

Propozycje stawek dla kubków na napoje wynoszą 0,20 zł za sztukę (z pokrywką lub wieczkiem), z kolei dla pojemników na żywność – 0,25 zł za sztukę. Maksymalna wysokość opłaty za jedno opakowanie nie powinna przekraczać 1,00 zł.

Przedsiębiorcy, którzy zostali zobowiązani do pobrania opłaty od klientów końcowych, będą ją wpłacać na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty, w terminie do 15 marca roku następnego po roku, w którym opłata została pobrana.

Zobacz rownież:  BDO w studio tatuażu

Kontrola Inspekcji Handlowej

Kontrolę przestrzegania obowiązku pobierania opłaty od klienta przeprowadzi Inspekcja Handlowa, która uzyskała przepisami prawa obowiazek przeprowadzania kontroli od 1 stycznia 2024 roku.

Opakowania alternatywne

Od 1 lipca 2024 roku Przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek zapewnienia odbiorcy końcowemu dostępność w sprzedaży opakowań alternatywnych dla opakowań jednorazowych wykonanych w całości lub w części z tworzyw sztucznych. Mogą to być opakowania wielokrotnego użytku bądź też opakowania wykonane z innych materiałów, w tym oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. 

Opakowania alternatywne to na przykład opakowania z pulpy roślinnej z trzciny cukrowej lub pulpy drzewnej. Dopuszczone są opakowania z tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku, takie jak kubki na napoje wydawane za kaucją i napełniane ponownie.

Kary za brak opłat

Przedsiębiorcy, którzy nie będą pobierali opłat od użytkowników końcowych, a do których są zobowiązani przepisami prawa, mogą zostać ukarani administracyjnie przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej karą pieniężną. Kara ta wynosi od 500,00 zł do 20 000,00 zł.

Z kolei marszałek województwa będzie odpowiedzialny za kontrolę wysokości i prawidłowości pobieranych opłat, a do tego celu będą mu przysługiwać uprawnienia organów podatkowych.

Zaniechanie obowiązku pobrania opłaty lub wniesienie jej w niższej wysokości może spowodować określenie przez marszałka województwa dodatkowej opłaty w drodze decyzji. Opłata wyniesie 50 proc. kwoty zaległej opłaty. 

Wiecej na temat obowiązków wynikajacych z Dyrektywy SUP znajdziesz w naszym wpisie Dyrektywa SUP, nowe obowiązki

Obowiązków dla gastronomii w związku z opakowaniami jest bardzo dużo, kary są wysokie.

Nie lekceważ!

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.