ARBOL Kary BDO

Kary BDO

Obowiązek rejestracji podmiotów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami upłynął 24 lipca 2018 r.

BDO to nie łatwy temat. Część z przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że za brak wpisu lub brak aktualizacji grożą wysokie kary.

Poniżej przedstawię Tobie, jakie kary i za co grożą, jeśli nie spełniasz obowiązków związanych z BDO.

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie
  z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł –
  1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do
  10 000 zł
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

Pamiętaj!

 • Sprawdź, czy posiadasz wpis do BDO. Jeśli jjeszcze nie posidasz numeru BDO, zrób to jak najszybciej,
 • Prowadź rzetelnie i na bieżąco ewidencję w BDO,
 • Prowadź rzetelnie i na bieżąco ewidencję opakowań,
 • Prowadź rzetelnie i na bieżąco ewidencję związaną z dyrektywą SUP,
 • Umieść numer BDO na dokumentach księgowych,
 • Składaj co roku sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Dokonuj należnych opłat.
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  BDO w gastronomii