ARBOL Klimatyzacja w biurze - jak rozliczyć się z KOBIZE

Klimatyzacja w biurze – jak rozliczyć się z KOBIZE

Klimatyzacja traktowana jest jako instalacja, z której następuje emisja przypadkowa (ubytek czynnika chłodzącego). Jeżeli korzystasz z klimatyzacji i w danym roku sprawozdawczym uzupełniałeś czynnik chłodniczy – jesteś zobowiązany zarejestrować Firmę w KOBIZE i wypełnić raport.

W raporcie do KOBIZE możesz wprowadzić emisje z dwa rodzajów klimatyzacji

  • Klimatyzacji stacjonarnej montowanej w budynkach
  • Klimatyzacji niestacjonarnej montowanej w pojazdach

Jeśli w danym roku sprawozdawczym stwierdzono ubytek czynnika chłodniczego w klimatyzacji, co wiąże się z emisją przypadkową substancji składowych tego czynnika, wówczas w raporcie do KOBIZE należy wykazać emisję z tejże klimatyzacji.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z KOBIZE. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  Dyrektywa SUP, nowe obowiązki