Korzystanie ze środowiska wiąże się z wieloma obowiązkami dla Firmy. Jednym z tych obowiązków jest raportowanie do KOBIZE. Sam skrót to inaczej Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Podstawa prawna funkcjonowania systemu KOBIZE wynika wprost z ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.