Kogo dotyczy

Obowiązek dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska w następujący sposób:
– eksploatacja pojazdów (wystarczy jeden samochód służbowy),
– ogrzewanie nieruchomości (np. kocioł zakładowy),
– emisja z klimatyzacji (np. nieszczelność klimatyzacji),
– posiadasz instalacje w postaci urządzeń wędzarniczych, 
– posiadasz instalacje w postaci urządzeń chłodniczych,
– procesy produkcyjne, spawanie, cięcie, szlifowanie, inne procesy powodujące emisję do powietrza (np. prowadzisz hodowlę drobiu).

Zwolnienia z obowiązku

Wielkość przedsiębiorstwa czy stopień oddziaływania na środowisko nie zwalnia z obowiązku sporządzenia i złożenia raportu.

Sankcje karne

WIOŚ ma prawo do nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska.
Nie złożyłeś raportu w terminie.  Nie czekaj na wezwanie. Zaufaj nam złożymy go za Ciebie.

Ważne

Zakres informacji zawartych w raporcie stanowi jeden z elementów, na podstawie których firma do końca marca wylicza opłatę za korzystanie ze środowiska.
Wielkość emisji ustalamy za pomocą: zużycia paliwa lub surowców i odpowiadającym tym wielkościom wskaźnikom emisji, na podstawie wielkości produkcji, prowadzonych przez podmiot pomiarów emisyjnych.

Termin wypełnienia obowiązku

Termin złożenia raportu upływa z dniem 28 lutego za poprzedni rok.

ARBOL Raport KOBIZE KOBIZE

Zakres usługi

 • Zebranie danych, 
 • Wypełnienie raportu w systemie KOBIZE,
 • Usługa świadczona w 100% online,
 • Krótki termin realizacji.

Koszt usługi

Od 390,00 zł netto + VAT

Kroki działania

 • Występujemy jako pełnomocnik, tym samym reprezentujemy Firmę przed Urzędem,
 • Otrzymujesz email z wygenerowanym pełnomocnictwem, które podpiszesz profilem zaufanym,
 • Zajmiemy się uiszczeniem opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, bez dodatkowych opłat,
 • Usługa dostępna elektronicznie. Raport przesyłamy na wskazany przez Państwa adres e-mail,
 • Istnieje możliwość przesłania raportu w postaci wydruku dokumentacji lub zapisu na nośniku cyfrowym,
 • Zawsze kierujemy się zasadami etyki zawodowej i zachowaniem poufności,
 • Możesz liczyć na nasze dodatkowe wsparcie.

Nie wiesz, jak zarejestrować się w KOBIZE

 • Arbol jest do Twojej dyspozycji
 • Działamy na terenie całego kraju
 • Usługę świadczymy online