ARBOL Korzystasz z samochodu służbowego? Sprawdź jakie masz obowiązki

Korzystasz z samochodu służbowego? Sprawdź jakie masz obowiązki

Jeśli w swojej Firmie użytkujesz samochód służbowy, prywatny, a także ten w leasingu masz obowiązek zgłoszenia ilości paliwa zużytego. 

Niezależnie bowiem od tego, czy jest to auto prywatne, czy firmowe, czy leasingowane wprowadza tyle samo gazów i pyłów do atmosfery, które powstają w wyniku spalania paliwa. 

Zużycie paliwa w samochodach służbowych należy zgłosić do:

WAŻNE

Zwolnienie z opłaty nie zwalnia z obowiązku złożenia raportu do KOBIZE oraz sprawozdania do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego

TERMINY

KOBiZE do końca lutego za poprzedni rok

Urząd Marszałkowski do końca marca za poprzedni rok

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.
Zobacz rownież:  Limity odpadów w BDO