ARBOL Opłata produktowa

Opłata produktowa

Czy podlegasz opłacie produktowej?

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniamii odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r., poz. 1658 ze zm.)

„wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowańjak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu…”

Jak widzisz firma, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach ma obowiązek zapewnić odzysk i recykling określonej ilości opakowań.

Co to oznacza?

Jeżeli nie osiągniesz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, to właśnie w takiej sytuacji powinieneś uiścić opłatę produktową.

Aby lepiej zrozumieć sedno sprawy podam Tobie prosty przykład.

Emilia prowadzi lokalną kawiarenkę. W ramach swoich usług oferuje klientom pyszne oponki na wynos. Oponki pakowane są w kartonowe pudełeczko. W takiej sytuacji Emilia jest wprowadzającym produkty w opakowaniach.
ARBOL Opłata produktowa

Może jeszcze jeden przykład

Dawid prowadzi sklep internetowy. Prowadzi biznes polegający na sprzedaży dziecięcej pościeli. Mama małego Krzysia kupiła u Niego w sklepie internetowym komplet pościeli w autka. Dawid przed wysłaniem owija pościel w papier, a następnie pakuje ją do kartonowego pudełka i nakleja etykietę. Dawid jest również wprowadzającym produkty w opakowaniach.

Przykładów jest mnóstwo. Wprowadzającym produkty w opakowaniach może być mikroprzedsiębiorca, a także duża korporacja. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i Ciebie dotyczy opłata produktowa przeanalizuj profil swojej działalności i odpowiedz sobie na pytanie czy wprowadziłeś na rynek produkt w opakowaniu. Pamiętaj sprzedaż kawki na wynos w kubku, to też wprowadzenie produktu w opakowaniu.

Jak wyliczyć opłatę produktową

Jeśli już wiesz, że podlegasz pod przepisy prawa i jesteś wprowadzających produkty w opakowaniach na pewno zastanawiasz się ile wyniesie opłata produktowa i jak ją liczyć.

Wysokość opłaty produktowej wyliczana jest ze wzorów wskazanych przez ustawodawcę w Załączniku nr 2 do ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Zobacz rownież:  Pomoc de minimis

Wysokość opłaty produktowej zależy od kilku elementów: rodzaju opakowania (lub produktu), jego całkowitej masy wprowadzonej do obrotu w danym roku kalendarzowym oraz ustawowego poziomu recyklingu. Każdy rodzaj materiału, a wyróżniamy ich 7, ma zdefiniowaną stawkę za 1 kg oraz procentowy poziom recyklingu.

Wysokość stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań wskazana została w z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Do kiedy należy wnieść opłatę produktową

Opłatę produktową przedsiębiorca wnosi do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku produktów (opony, oleje, smary) do 31 marca.

Podam Tobie przykład

Dawid prowadzi sklep internetowy. Prowadzi biznes polegający na sprzedaży dziecięcej pościeli. W roku 2021 Dawid wprowadził na rynek 750 kg opakowań z papieru i tektury oraz 120 kg opakowań z tworzyw sztucznych (głównie folia stretch, taśma klejąca). W roku 2022 wprowadził na rynek 420 kg opakowań z papieru i tektury oraz 20 kg opakowań z tworzyw sztucznych.

Zobacz, Dawid ma obowiązek uiszczenia na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową w wysokości 1390,00 zł.

Opłatę produktową winien wnieść do 15 marca roku 2023.

PAMIĘTAJ!  Podstawą wyliczenia opłaty produktowej za rok 2022 jest masa opakowań wprowadzonych w roku 2021.

Do obliczenia opłaty produktowej za rok 2022 – sprawozdanie składane do 15 marca 2023r. (dla nieubiegających się o pomoc de minimis) przyjmujemy następujące dane:

  1. jeśli w roku poprzednim w stosunku do sprawozdawczego (w tym wypadku rok 2021) przedsiębiorca wprowadzał produkty w opakowaniach, do obliczeń przyjmujemy rok poprzedni (rok 2021).
  2. jeśli w roku poprzednim w stosunku do sprawozdawczego (w tym wypadku rok 2021) przedsiębiorca NIE wprowadzał produktów w opakowaniach, do obliczeń przyjmujemy rok bieżący (rok 2022).
  3. Jeśli w roku bieżącym (w tym wypadku 2022) przedsiębiorca nie wprowadzał produktów w opakowaniach, jednak wprowadzał produkty w opakowaniach w roku poprzednim (rok 2021) do obliczeń przyjmujemy rok poprzedni (rok 2021).
Zobacz rownież:  Limity odpadów w BDO

WAŻNE!

Do obliczenia wysokości opłaty produktowej za rok 2022 przyjmujemy masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim w stosunku do sprawozdawczego (w tym wypadku rok 2021), z uwagi na fakt, że przedsiębiorca Dawid wprowadzał produkty w opakowaniach w roku 2021, dlatego do obliczeń przyjmujemy rok poprzedni (rok 2021).

CO TO OZNACZA?

Otóż w sprawozdaniu za rok 2022, które Dawid złożył do 15 marca 2023 roku dane do wyliczenia opłaty produktowej zaciągamy z roku 2021.

PAMIĘTAJ! To tylko jeden z przykładów. Inna sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy Przedsiębiorca nie wprowadzał produktów w opakowaniach w roku 2021. W takiej sytuacji, jeśli w roku poprzednim w stosunku do sprawozdawczego, w tym konkretnym przypadku rok 2021 przedsiębiorca nie wprowadzał produktów w opakowaniach, do obliczeń przyjmujemy rok bieżący (rok 2022).

Podam Tobie przykład:

Dawid prowadzi sklep internetowy. Prowadzi biznes polegający na sprzedaży dziecięcej pościeli. W roku 2021 Dawid nie wprowadził na rynek opakowań z papieru i tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych. W roku 2022 wprowadził na rynek 420 kg opakowań z papieru i tektury oraz 20 kg opakowań z tworzyw sztucznych.

W tej konkretnej sytuacji do obliczenia opłaty produktowej przyjmujemy rok 2022.

I jeszcze jedna sytuacja, z którą możesz się spotkać

Dawid prowadzi sklep internetowy. Prowadzi biznes polegający na sprzedaży dziecięcej pościeli. W roku 2021 Dawid wprowadził na rynek 750 kg opakowań z papieru i tektury oraz 120 kg opakowań z tworzyw sztucznych (głównie folia stretch, taśma klejąca). W roku 2022 nie wprowadził na rynek opakowań z papieru i tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych.

Jeśli w roku 2022 przedsiębiorca nie wprowadzał produktów w opakowaniach, jednak wprowadzał produkty w opakowaniach w roku poprzednim, czyli do obliczeń przyjmujemy rok poprzedni, a więc w tym przypadku rok 2021.

Zwolnienia z opłaty produktowej

Jeśli wprowadzasz niewielkie ilości opakowań, to w myśl zapisów art. 6 ust 3 ustawy o gospodarce opakowaniamii odpadami opakowaniowymi jesteś zwolniony z opłaty produktowej.

„Przepisów ustawy w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, w tym dotyczących opłaty produktowej, rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.”

ARBOL Opłata produktowa
*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.