ARBOL Przykłady Opakowań

Przykłady Opakowań

Już wiesz, jakie są obowiązki Twoje Firmy w zakresie opakowań.

Teraz dowiedz się o kilku przykładach opakowań. Ich poznanie pozwoli Tobie usystematyzować wiedzę i mam nadzięję, że dzięki tej informacji już do końca zrozumiesz istotę opakowań, a także odnajdziesz rolę swojego przedsiębiorstwa w całym systemie BDO.

ARBOL Przykłady Opakowań
ARBOL Przykłady Opakowań
ARBOL Przykłady Opakowań
ARBOL Przykłady Opakowań
ARBOL Przykłady Opakowań
ARBOL Przykłady Opakowań
ARBOL Przykłady Opakowań

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie ustawodawca wskazał przykładowy wykaz wyrobów, w tym części skałdowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje sie za opakowanie.

„1. Wyroby stanowiące integralną część produktu oraz niezbędne do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu przez cały cykl i okres funkcjonowania:

a) pudełka po słodyczach,

b) folia pokrywająca opakowania płyt CD,

c) torebki do wysyłania pocztą katalogów i czasopism (z zawartością),

d) ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane z ciastem,

e) rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki materiał (np. folia z tworzywa sztucznego, aluminium, papier), z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji produktów w opakowaniach detalicznych,

f) doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin,

g) szklane butelki do roztworów do iniekcji,

h) szpule na płyty CD (sprzedawane z płytami CD, nieprzeznaczone do przechowywania płyt),

i) wieszaki na ubrania (sprzedawane z ubraniami),

j) pudełka od zapałek,

k) opakowania zapewniające sterylność (torby, tacki i materiały niezbędne do zachowania sterylności produktu),

l) kapsułki do urządzeń do przygotowywania napojów (np. z kawą, kakao, mlekiem), które są puste po użyciu,

m) stalowe butle wielokrotnego użytku używane do różnych rodzajów gazu, z wyłączeniem gaśnic;”

2. Wyroby wytworzone i przeznaczone do wypełniania w punkcie sprzedaży oraz wyroby jednorazowego użytku – sprzedane, wypełnione, wytworzone lub przeznaczone do wypełniania w punkcie sprzedaży:

Zobacz rownież:  Czy raporty do KOBiZE są obowiązkowe? 

a) papierowe i wykonane z tworzywa sztucznego torby na zakupy,

b) jednorazowe talerze i kubki,

c) folia spożywcza,

d) torebki na kanapki,

e) folia aluminiowa,

f) folia plastikowa na ubrania wyczyszczone w pralniach;

3. Wyroby, części składowe opakowań oraz złączone z opakowaniem elementy pomocnicze, spełniające funkcje opakowań:

1) opakowania – etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączone do produktu;

2) elementy opakowań:

a) szczoteczka do nakładania tuszu do rzęs stanowiąca część zamknięcia opakowania,

b) przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego,

c) zszywki,

d) koszulki foliowe,

e) miarka stanowiąca element zamknięcia pojemnika na detergenty,

f) ręczny młynek (stanowiący część pojemnika jednorazowego użytku wypełnionego produktem, np. młynek do pieprzu wypełniony pieprzem);”* (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1274)

PAMIĘTAJ

Mieszadełka do napojów oraz jednorazowe sztućce są wyrobami niebędącymi opakowaniami.

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.