Programy ochrony środowiska to jeden z obszarów, w którym się specjalizujemy. Do wykonania naszych zadań podchodzimy w pełni profesjonalnie, dzięki czemu gwarantujemy najwyższej jakości usługi.

Realizując przedmiot zamówienia dodatkowo oferujemy:

  • uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii organów administracji publicznej dotyczących opracowywanego dokumentu,
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko,
  • przygotowanie i przesłanie wszystkich wymaganych obwieszczeń dotyczących przystąpienia do opracowania dokumentu, konsultacji społecznych, procedury sooś, opracowanie wzoru uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, 
  • przedstawienie i szczegółowe omówienie dokumentu na komisjach lub sesjach rady.