Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Usługa polega na przygotowaniu dokumentacji pn. raport z realizacji programu ochrony środowiska, do czego zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Raport jest sformalizowaną formą sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska, jest również miejscem, w którym możemy sformułować ogólne, ramowe rekomendacje mające na celu udoskonalenie polityki ochrony środowiska na terenie gminy.