Zakazane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Nowelizacja ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Z TWORZYW SZTUCZNYCH OBJĘTE ZAKAZEM WPROWADZANIA DO OBROTU

 • patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego,
 • sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki),
 • talerze,
 • słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego,
 • mieszadełka do napojów,
 • patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały,
 • pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego, tj. pojemniki takie jak pudełka,
  z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
  • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia,
z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek
i owijek zawierających żywność;

 • pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego;
 • kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

WAŻNE!

Powyższe produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyroby wykonane
z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych „wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów i wyrobów”.

OKSYDEGRADOWALNE TWORZYWA SZTUCZNE

To materiały z tworzyw sztucznych zawierające dodatki, które pod wpływem utleniania prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub do ich rozkładu chemicznego.

*Zdjęcie wyróżniające- Obraz autorstwa chandlervid85 na Freepik

*Artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu zwiększenie świadomości Przedsiębiorców w zakresie obowiązków prawnych związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dążymy do tego, aby firmy działały zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i były świadome swoich obowiązków. Prawo do artykułu posiada firma Arbol Wspieramy Ochronę Środowiska.